Направи запитване: Трифазен електродвигател 5.5KW/2860min-1


Въведени символи:

trifazen-elektrodvigatel-5-5kw-2860min-1

Трифазен електродвигател 5.5KW/2860min-1