Направи запитване: Трифазен електродвигател 2.2KW/1400min-1


Въведени символи:

trifazen-elektrodvigatel-2-2kw-1400min-1

Трифазен електродвигател 2.2KW/1400min-1