Направи запитване: Трифазен електродвигател 1.5KW/2860min-1


Въведени символи:

trifazen-elektrodvigatel-1-5kw-2860min-1

Трифазен електродвигател 1.5KW/2860min-1