Направи запитване: Трифазен електродвигател 1.5KW/1400min-1


Въведени символи:

trifazen-elektrodvigatel-1-5kw-1400min-12

Трифазен електродвигател 1.5KW/1400min-1