Направи запитване: Трифазен електродвигател 1.1KW/2840min-1


Въведени символи:

trifazen-elektrodvigatel-1-1kw-2840min-17

Трифазен електродвигател 1.1KW/2840min-1