Направи запитване: Трифазен електродвигател 1.1KW/1390min-1


Въведени символи:

trifazen-elektrodvigatel-1-1kw-1390min-12

Трифазен електродвигател 1.1KW/1390min-1